Aktuellt

Mittengruppen: nordiskt genmäle till svaveldirektivet

autopzionibinarie come funziona november 1, 2013

come richiedere altri demo iq option

طرق جÙ� دة لكسب المال كط٠ل Mittengruppen är nöjd med de rekommendationer, som Nordiska rådets arbetsgrupp för svaveldirektivet presenterade.

binäre optionen nzz I arbetsgruppen fungerade opcje binarne uk Ander Eriksson som Mittengruppens representant. Eriksson betonade vikten av att bygga LNG-terminaler i de nordiska länder.

buy Viagra 150 mg in Modesto California – Om vi önskar att det finns sjöfart i Norden även i fortsättningen bör vi arbeta för att ta i bruk alternativa bränslen. Därför föreslår arbetsgruppen bland annat att man grundar flytgasterminaler i de nordiska hamnarna, konstaterar Eriksson.

binaire opties kassa auto ea binary option Arto Pirttilahti, som höll gruppanförandet i Nordiska rådets session, betonade behovet att koordinera verksamheten i de nordiska länderna samt att de kriterier och begränsningar, som direktivet medför för Norden, skulle träda ocksåi kraft  globalt.

come vengono accreditati gli eventuali profitti di opzionibinarie com De nordiska länderna bör agera snabbt, för att lindra de konsekvenser för vår konkurrenskraft, som svaveldirektivet orsakar. Finland drabbas med stor sannolikhet mest av direktivet eftersom sjöfarten är så viktig för vår exportindustri. Situationen påverkar dock alla nordiska länder och därför bör vi samarbeta, säger Pirttilahti.

binary options trading company – De nordiska länderna ska samarbeta nu tätt för att se till att svaveldirektivet träder i kraft i hela Europa. Vi bör också främja att direktivet införs också globalt. I samband med ny lagstiftning öppnas nya marknadsmöjligheter för miljöteknologi och nya bränslen. Det nordiska kunnandet inom dessa områden är beaktansvärt. Vi skulle inte endast sätta som mål att minska miljökonsekvenser nationelllt, utan vi kan också erbjuda praktiska lösningar och sätt till att uppnå målen, fortsätter Pirttilahti.

treding on line Utskottsförslaget för att underlätta implementeringen av svaveldirektivet

Tastylia Buy 20 MG För mer information kontakta

forex exchange rate philippine peso Arto Pirttilahti, tfn +358 500 114 434

opcje binarne a polskie prawo Anders Eriksson, tfn +358 457 522 1603