Aktuellt

Arto Pirttilahti valdes till Mittengruppens nya ordförande

september 23, 2014

På Mittengruppens möte i Tammerfors den 22 september 2014 valdes Arto Pirttilahti, finsk riksdagsledamot för Centerpartiet, som ny ordförande. Som vice ordförande valdes Ålands landstings Anders Eriksson (ÅF).

– Jag är tacksam för gruppens förtroende. I Mittengruppen har vi 23 partigrupper från fem länder och tre självstyrelseområden och trots våra olikheter har vi ett gemensamt synsätt som manifesteras i Mittengruppens arbete. Det är viktigt att det starka samarbetet fortsätter och som ordförande är min roll att få alla medlemmars röster hörda. Mittengruppen har varit en aktiv aktör i Nordiska Rådets reformarbete och det vill jag ska fortsätta. Jag vill också att det nordiska samarbetet ska bli mer synligt i varje nordiskt land och i deras respektive parlament, säger Pirttilahti.

 

Mer information:

Arto Pirttilahti
+358500 114 434

Anna Välimaa
Generalsekreterare för Mittengruppen

+358451969659