Aktuellt

Cybersäkerheten borde utökas i Norden

januari 29, 2015

Mittengruppen har den 26. januari 2015 lämnat in ett nytt medlemsförslag till Nordiska rådet där man föreslår att de nordiska länderna sätter som sin målsättning att varje nordbo ska kunna använda Internet på ett säkert sätt.

Mittengruppen vill att de nordiska invånarnas digitala medborgarfärdigheter utvecklas strategiskt så att alla åldersgrupper hade nödvändiga färdigheterna för att använda internet och internettjänster på ett säkert sätt. 

Som en konkret aktion föreslår Mittengruppen en utbildning som ökar cybersäkerheten och cybermedvetenheten, t.ex. ett digitalt körkort eller ett kostnadsfritt utbildningspaket, som är möjligt att föreverkliga i olika format såsom t.ex. spel eller vuxenutbildning.

Medlemsförslag: http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1640-kultur