Aktuellt

Efterlyser energieffektivitet i Norden

november 1, 2012

Anita Brodén från Mittengruppen frågade de nordiska statsministrarna om de är beredda att skärpa energieffektivitetsmålsättningarna.

– En av välfärdssamhällets utmaningar är en framtida hållbar energiförsörjning. Ska detta lyckas krävs en hög grad av energieffektivitet, säger Brodén.

Brodén från Mittengruppen glädjer sig för att i nordiska ministerrådsförslaget om en nordisk strategi för hållbar utveckling finns en avsikt att genomföra en ökad satsning på energieffektivitet.

Brodén kommer under onsdagen att lyfta upp Arktisfrågan med utrikesministrarna samt medverka vid ett möte med Nordens miljöministrar. Under torsdagen kommer Brodén att vara talesperson för Mittengruppen i debatten om det nordiska miljöhandlingsprogrammet.

Kontaktuppgifter:

Anita Brodén

Tel. +46 70 202 13 18