Puheenjohtaja

Keskiryhmän puheenjohtaja on Britt Lundberg. Hän edustaa Ahvenanmaan keskustapuoluetta.

Britt on toiminut aiemmin Ahvenanmaan maakuntapäivien puhemiehenä sekä maakuntahallituksessa koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastaavana ministerinä, sekä tasa-arvo-, EU-, energia-, suunnittelu- ja henkilöstöasioista vastaavana ministerinä.

18-08-2016. STOCKHOLM. Britt Lundberg vald som ny gruppordförande för Mittengruppen i Nordiska Rådet. FOTO: GUSTAV MÅRTENSSON

18-08-2016. TUKHOLMA.
Britt Lundbergista keskiryhmän uusi puheenjohtaja.
KUVA: GUSTAV MÅRTENSSON