Ajankohtaista

Lisää yhteistyötä pohjoismaisen hyvinvoinnin puolesta

lokakuu 31, 2012

Keskiryhmä haluaa, että Pohjoismaat toimivat yhdessä hyvinvoinnin kehittämiseksi.

– Tasa-arvo, ikääntyneiden palvelut, terveyskeskukset ja sairaalat ovat esimerkkejä asioista, joissa Pohjoismailla on erityisosaamista. Nämä ovat aloja, joilla meiltä löytyy erityisen onnistuneita ja innovatiivisia ratkaisuja, sanoi Åsa Torstensson, Keskiryhmän puheenjohtaja ja ryhmäpuhuja Pohjoismaiden neuvoston istunnossa käydyssä pääministeridebatissa.

– Pohjoismainen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys. Missä ovat yhteiset toimet terveys- ja sosiaalialan osaamisen säilyttämiseksi Pohjoismaissa?

Linkki istuntopöytäkirjaan

 

Lisätietoja:
Åsa Torstensson, puh. + 46 70 343 9618
Terhi Tikkala, puh. +358 50 434 5019