Ajankohtaista

Merijäte lisääntyy räjähdysmäisesti – nyt tarvitaan toimenpiteitä!

huhtikuu 11, 2014

Merijäte on globaali, kansallinen ja alueellinen ongelma. Rannikoillemme ajautuu niin paljon jätettä että tilanteesta on tullut täysin kestämätön. Pohjoismaiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin merijätteen vähentämiseksi sekä kansainvälisen valvonnan parantamiseksi.

– Saastumisen sekä ympäristö- ja terveysongelmien lisäksi tämä on taloudellinen ongelma kunnille. Siksi asiaan täytyy puuttua, valtioiden tulee osallistua kustannuksiin ja globaaleja sopimuksia tulee valvoa. Jätteenkäsittelyä voidaan tehostaa monin tavoin kuten lajittelulla, luonnonvara-ajattelulla sekä ympäristöystävällisin materiaalein, sanoo Anita Brodén, keskiryhmän edustaja Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunnassa.

Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on keskustellut EU:n jätepolitiikasta ja erityisesti muovijäteongelmasta. EU:n julkaiseman muovijätettä koskevan strategian (vihreä kirja) mukaan Atlantilla ja Tyynellä valtamerellä jätettä on noin 100 miljoonaa tonnia. Määrästä noin 80% on muovia. Jätteen hajoaminen ympäristössä ja erityisesti meressä kestää satoja vuosia. Hajoamisjäte on ympäristölle vaarallista ja esimerkiksi muovihiutaleilla on erittäin negatiivinen vaikutus elävien organismien elinehtoihin.

– Suurin osa jätteestä tulee maista, mutta myös laivoista. Jätteen dumppaus mereen on rikos. Jätekysymyksessä on edettävä globaalisti, Euroopan unionin sekä Pohjoismaiden tasolla, sanoo Brodén, jonka aloitteesta Pohjoismaiden neuvoston ympäristö- ja luonnonvaravaliokunta on ottanut aiheen käsiteltäväkseen.

 

Lisätietoja

Anita Brodén

puh +46 702 021 318

 

Mari Hokkanen

poliittinen sihteeri

puh. 09 432 4121