Arvot

 Arvopohja – Ihmisen ja ihmisyyden puolesta

Keskiryhmän puolueet ovat lähtöisin kansanliikkeistä. Kannatamme elinkeinonvapautta, yrittäjyyttä, maanläheisyyttä, hajauttamista ja valinnanmahdollisuutta.

Keskiryhmä työskentelee sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän Pohjolan puolesta. Vapaa sivistystyö ja ihmisen kyky tehdä päätöksiä omasta elämästään ovat meille tärkeitä.

Me korostamme yksilön vapautta ja oikeuksia sekä vastuuta. Kannatamme demokratiaa ja kansanvaltaa sekä yhteiskunnan moninaisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa.

Yksilö: Vapaudet, oikeudet ja vastuu

Haluamme taata jokaisella ihmiselle valinnanvapauden ja vaihtoehtoja, joista valita, sananvapauden sekä tiedonsaantioikeuden. Puolustamme oikeusvaltion periaatteita, tasa-arvoa sekä vähemmistöjen kulttuuria ja oikeuksia. Yksilöllä on yhteiskunnan osana vastuu demokratiasta, elinympäristöstä, ympäristöstä ja luonnonvaroista sekä tulevista sukupolvista, heidän elinoloistaan ja elämänlaadustaan.

Yhteiskunta: Moninainen, kansanvaltainen ja sosiaalisesti yhtenäinen

Moninaisuus, osallisuus, dialogi ja tasa-arvo ovat meille yhteiskunnan kantavia periaatteita. Kansanvaltaisuus, vahva kansalaisyhteiskunta, vahva paikallinen päätäntävalta ja aktiivinen kansalaisuus ovat pohja hyvinvoinnille. Koulutus, työ, sosiaalinen yhtenäisyys ja tasa-arvo sekä kansanterveys ovat korkean elintason kulmakiviä.