Visio

Visio – Kilpailukykyinen, hyvinvoiva ja turvallinen Pohjola

Pohjoismaat tunnetaan vakaina demokratioina, joiden kilpailukyky ja väestön hyvinvointi ovat maailmanlaajuisesti huippuluokkaa. Olemme pieniä, mutta kokoomme nähden osaamisemme on moninkertaista.

Pohjoismaat ovat viime vuosikymmenten aikana tiivistäneet kansainvälistä yhteistyötään. Toistuvat kriisit ja lisääntyvä kansainvälinen levottomuus ovat lisänneet tarvetta yhä syvemmälle yhteistyölle. Emme selviä tulevaisuuden haasteista ilman toisiamme.

Keskiryhmän visio on, että Pohjoismaat tunnetaan myös tulevaisuudessa kyvystään yhdistää kilpailukyky, hyvinvointi ja turvallisuus. Kaikilla Pohjoismaissa asuvilla tulee olla samat mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, iästä, sosiaalisesta tai kulttuurillisesta taustasta. Toteutuakseen visiomme edellyttää pohjoismaisen yhteistyön tiivistämistä ja syventämistä entisestään.