Toimintasuunnitelma

Suomenkielinen toimintasuunnitelma vuodelle 2018 päivitetään tänne lähiaikoina.- 

 

Vuonna 2017 keskiryhmän tavoitteena on vahvistaa edelleen pohjoismaisen yhteistyön roolia ja vaikuttavuutta. Yhteistyön tulee johtaa konkreettisiin tuloksiin ja hyötyyn kansalaisten kannalta sekä vahvistaa turvallisuutta ja rakentaa rauhaa lähialueilla ja maailmanlaajuisesti.

Rajaesteet

Jatkamme edelleen vaikuttamista vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamiseksi Pohjoismaiden väliltä. Rajaestetyön tulee olla niin konkreettista kuin mahdollista; hyvä esimerkki on pohjoismaisen tiedotuspalvelun luominen yrityksille. Valvomme entistä tarkemmin, että yksittäiset ehdotuksemme myös johtavat toimenpiteisiin. Pohjoismaiden neuvoston valiokuntatyöskentelyssä keskitymme rajaesteiden identifioimiseen ja eliminoimiseen.

Rajaton pohjoismainen sairaanhoito, pohjoismainen kansalaisuus, maahanmuutto, ääriliikkeet

Jatkamme Könbergin raportin seurantaa liittyen rajattomaan pohjoismaiseen sairaanhoitoon. Jatkamme työskentelyä pohjoismaisen kansalaisuuden hyväksi herättelemällä aiheesta keskustelua erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa. Aiomme myös olla mukana luomassa tasapainoista keskustelua maahanmuutosta ja pakolaisista sekä etsimässä pohjoismaisia ratkaisuja ääriliikkeiden ja väkivallan torjumiseksi.

Rauhanvälittäminen, konfliktinratkaisu, ihmisoikeudet, pohjoismainen brändi

Tavoitteenamme on vahvistaa Pohjoismaiden yhteistyötä konfliktien ratkaisussa sekä rauhanvälittämisessä. Haluamme saada statusraportin ns. Stoltenbergin raportin suosituksista ja ehdotamme uutta ”Stoltenberg II –raporttia” joko sisäisen turvallisuuden tai rauhanrakentamisen ja konfliktinehkäisyn alalla. Tulemme myös kannustamaan Pohjoismaita tiiviimpään yhteistyöhön ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen humanitäärisen oikeuden vahvistamiseksi sekä ihmiskaupan torjumiseksi. Tulemme myös seuraamaan tarkasti hallitusten välistä yhteistyötä Pohjoismaiden globaalin roolin ja aseman nostamiseksi ja pohjoismaisen brändin rakentamiseksi.

Pohjoismaisten yliopistojen globaali asema, uusi pohjoismainen tv-palkinto

Tavoitteemme vuonna 2017 on vahvistaa pohjoismaisten yliopistojen globaalia roolia. Ehdotamme mm. pohjoismaista stipendijärjestelmää EU:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille sekä erityistukea konfliktialueilta tuleville opiskelijoille. Tulemme myös ehdottamaan uutta pohjoismaista TV-palkintoa.

Rajat ylittävät infrastruktuurihankkeet, nuorisotyöttömyys, maahan muuttaneiden mukaan ottaminen

Työskentelemme rajat ylittävien infrastruktuurihankkeiden puolesta sekä sellaisten rakenteellisten ratkaisujen puolesta, jotka hyödyttävät myös muita lähialueen maita. Myös pienet infrahankkeet ovat tärkeitä. Haluamme helpottaa raja-alueilla asuvien arkipäivää sekä parantaa talouden ja työmarkkinoiden edellytyksiä poistamalla hallinnollisia ja muita esteitä rajoja ylittävältä toiminnalta. Nuorisotyöttömyys sekä hiljattain maahan muuttaneiden mukaan ottaminen työelämään on tämän hetken suurimpia haasteita, joiden ratkaisemisessa keskiryhmä haluaa olla aktiivisesti mukana. Tulemme myös seuraamaan, kuinka pohjoismainen yhteistyö veroparatiisien poistamiseksi etenee.

Muovijäte, kiertotalous, kansalaisten rooli ilmastonmuutosten torjumisessa, jakamistalous

Vuonna 2017 tulemme työskentelemään sen puolesta, että Pohjoismaiden hallitukset ryhtyvät toimenpiteisiin muovijätteen vähentämiseksi huomattavasti nykyisestä. Kiertotalous sekä kestävä tulevaisuus ovat aihepiirejä, joita keskiryhmä tulee edistämään ehdotuksin sekä kirjallisin kysymyksin. Lisäksi tulemme ottamaan esiin kansalaisten roolin ilmastonmuutosten ehkäisemisessä sekä jakamistalouden eri puolia kansalaisten näkökulmasta. Tulemme seuraamaan tarkasti Suomen vuonna 2017 alkavaa puheenjohtajuutta Arktisessa neuvostossa.

Pohjoismainen EU-yhteistyö

Keskiryhmä haluaa löytää yhä useampia esimerkkejä onnistuneesta pohjoismaisesta EU-yhteistyöstä. Haluamme vaikuttaa siihen, että Pohjoismaiden neuvoston kaikilla valiokunnilla olisi jokin konkreettinen ehdotus tähän aiheeseen liittyen. Tulemme seuraamaan tarkasti Pohjoismaiden hallitusten välisen EU-yhteistyön kehittymistä. Sen lisäksi tulemme seuraamaan tärkeimpien EU-direktiivien kansallista soveltamista eri Pohjoismaissa.

Kokousajankohdat

24. tammikuuta, Norja

3. huhtikuuta, Ruotsi, kevätkokous

18. elokuuta, kesäkokous

19. syyskuuta, Islanti

30. lokakuuta, Suomi (Pohjoismaiden neuvoston istunto), syyskokous