Ajankohtaista

Pohjoismaiselle kaivosteollisuudelle on laadittava kestävyyskriteerit

huhtikuu 8, 2014

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä teki tammikuussa 2013 jäsenaloitteen, jossa haluttiin laatia yhteiset pohjoismaiset kestävyyskriteerit kaivostoiminnalle. Keskiryhmän jäsenehdotus hyväksyttiin Akureyrin teemaistunnossa 8. huhtikuuta 2014 ja Pohjoismaiden neuvosto päätyi suosittamaan keskiryhmän alulle panemaa ehdotusta.

Pohjoismaisen kestävän kaivosteollisuuden tulee kunnioittaa ympäristöä, paikallisväestöä ja muita, kaivosteollisuuden rinnalla toimivia elinkeinoja. Sen on myös otettava huomioon työntekijöiden turvallisuus.

Luonnonvarojen kysyntä on lisääntynyt, ja samanaikaisesti eturistiriidat kaivostoiminnan sekä alkuperäisväestön, luonnonsuojelun, turismin ja muiden elinkeinojen välillä.

– Siksi keskiryhmä ehdottaa selkeitä kriteereitä kestävälle kaivosteollisuudelle. Meille elinkeinojen kestävyys tarkoittaa sekä sosiaalisen että ympäristön näkökannan huomioonottamista, sanoo Anita Brodén, keskiryhmän ryhmäpuhuja Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnossa Akureyrissä.

Kaivosteollisuus kasvaa nopeasti sekä Pohjoismaissa että muualla maailmassa. Maiden hallitukset eivät ota tarpeeksi huomioon ympäristön, alkuperäisväestön, maanomistajien tai muiden elinkeinojen harjoittajien oikeuksia ja etuja, kun kaivoksia suunnitellaan ja käynnistetään. On muistettava huomioida myös ihmisten terveys, luonnon monimuotoisuuden säilyvyys, kulttuuriympäristön ylläpitäminen ja ekosysteemin pitkäaikainen tuotantokyky sekä hyvä luonnonvarojen hallinta.

Lisätietoja
Anita Broden, puh. +46 70 202 13 18