Aktuellt

Harmoniseringen av spelregler för förnyelsebar energi diskuteras i Nordiska Rådet

september 23, 2014

Mittengruppen gläder sig över att den första diskussionen för att harmonisera spelreglerna för förnyelsebar energi visat på en delat positiv attityd i Nordiska Rådet. Prognoser visar på stark ökning av vindkraftens andel av den nationella produktionen av elektricitet i Sverige och Danmark under de kommande fem åren, medan Finland och Norge inte kommer öka märkbart sin kvot av vindkraft under perioden.

Mittengruppen uppmuntrar den positiva diskussion om att harmonisera spelreglerna för förnybar energi i Norden som uppkom under utskottsmötena i Tammerfors 23 september 2014. Enligt en prognos som lades fram av Finsk Energiindustri på miljö- och naturresursutskottets och näringsutskottets gemensamma möte så kommer Sverige år 2020 att producera 20 TWh och Danmark 17 TWh av sin elektricitet med vindkraft, medan Finland och Norge endast kommer att nå upp till 6 TWh.

– Jag är glad över Nordiska Rådets miljö- och naturresursutskottets och näringsutskottets delade beslut att gå vidare i processen att harmonisera stödformerna samt ta fram bästa praxis för befrämjande av förnybar energi i alla nordiska länder, säger Mittengruppens Christina Gestrin (sfp) som leder Nordiska Rådets miljö- och naturresursutskott.

 

Mer information:
Christina Gestrin
christina.gestrin(A)riksdagen.fi
+358505113121

Anna Välimaa
Generalsekreterare för Mittengruppen
anna.valimaa(A)riksdagen.fi
+358451969659