Kontakt

Mittengruppens sekretariat

Terhi Tikkala, Finland
Generalsekreterare
Sekretariatets ledning, allmän politik, utrikes-, säkerhets- och EU-politik
+358 50 434 5019
terhi.tikkala(a)eduskunta.fi

Jonathan Lindgren, Sverige
Politiskt sakkunnig
Välfärdspolitik, jämställdhet, integration, mänskliga och civila rättigheter
+46 70 558 69 77
jonathan.lindgren(a)riksdagen.se

Lena Höglund, Finland
Politisk rådgivare
Klimat, miljö, naturresurser, konsumentpolitik
+358 50 5814858
limhoglund(a)gmail.com

Baard Salvesen, Norge
Politisk rådgivare
Närings- och handelspolitik, industri, energi, Nordiska rådets kontrollkommitté
+47 957 65 609
baard(a)venstre.no

Louise Egholm Hattens, Danmark
Politisk rådgivare
Kultur- och forskningspolitik, utbildning, fri rörlighet, Nordiska rådets gränshinderarbetsgrupp

+45 61 62 51 67
louise.hattens(a)ft.dk

Hildur Helga Gisladottir, Island
Politisk rådgivare, facilitator för de isländska medlemmarna
+354 699 2696
hildurg(a)centrum.is

 

Foto: Lena Höglund.