Kontakt

Mittengruppens sekretariat

Jonathan Lindgren, Sverige
Generalsekreterare
Utrikes-, säkerhets- och EU-politik, allmän politik
+46 70 558 69 77
jonathan.lindgren(a)riksdagen.se

Lena Höglund, Finland
Politisk rådgivare
Klimat, miljö och naturresurser
+358 50 5814858
limhoglund(a)gmail.com

Tord Hustveit, Norge
Politisk rådgivare
Näringspolitik, energi, Nordiska rådets kontrollkommitté
+47 918 43 331
tord.hustveit(a)venstre.no

Louise Egholm Hattens, Danmark
Politisk rådgivare
Kultur- och utbildningspolitik, fri rörlighet (gränshinder)
+45 61 62 51 67
louise.hattens(a)ft.dk

 

Foto: Lena Höglund.