Aktuellt

Miljö- och naturresursutskottet jobbar för gemensamma nordiska ambitioner inför klimatförhandlingarna i Paris

mars 27, 2015

Mittengruppens Christina Gestrin, som nu ledde miljö- och naturresursutskottets möte för sista gången, var väldigt nöjd med sitt och NR:s klimatrapportör Steen Gades lyckade möte med danska klimat-, energi- och byggnadsministern Rasmus Helveg Petersen.

En samordning av de nordiska ambitionerna ligger också i den danska ministerns intresse, bl.a. genom en gemensam paviljong under klimatförhandlingarna i Paris och tillvaratagande av de goda relationer de nordiska länderna har med länder i Afrika.

Utskottet diskuterade även tidigare medlemsförslag, varibland förslag om hållbara turistdestinationer följts upp av Mittengruppens Robert Marshall på Island. Utskottet diskuterade även det brev som skickats ut till Östersjöstaternas regeringar angående utsläpp från passagerarfartyg och Östersjöns spectella status enligt IMO:s standard.

Utskottet sammanträder nästa gång på utskottets sommarmöte 21-23.6 i Skagen, Danmark.