Aktuellt

Mittengruppen föreslår att Nordiska rådet satsar på Polen

april 9, 2013

Mittengruppen föreslår att de nordiska länderna etablerar ett gemensamt informationskontor i Gdansk, som är Polens sjätte största stad och ligger på Östersjökusten. Samtidigt stödjer Mittengruppen en modell där det mottagande landet betalar hälften av kostnaderna för infokontorets drift.

Denna modell borde tillämpas även för de nordiska kontoren i de baltiska länderna. Mittengruppen menar att det skulle skapa förutsättningar för ett likvärdigt och balanserat samarbete.

– Mittengruppen lanserade initiativet som ledde till öppnandet av de nordiska informationskontoren i Baltikum i början av 1990-talet. Vi har alltid varit visionära. Man skall vara framtidsorienterad, särskilt under de ostabila tiderna då den nordiska samarbetsbudgeten skärs ned, säger Bertel Haarder, en av initiativtagarna.

– Norden behöver Polen, och tvärtom. Och Östersjön behöver all hjälp den kan få.

Länk till förslaget på norden.org

 

Mer information

Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019

Bertel Haarder, tel. +4561625169