Mittengruppen kräver konsekvens i djurskydd i Norden

april 14, 2011

Det är ett växande problem att personer, som belagts med djurförbud på grund av vanvård av djur, flyttar mellan de nordiska länderna för att fortsätta bedriva exempelvis hunduppfödning. Exempel på sådant finns bl.a. på gränsen mellan Norge och Sverige.

Mittengruppen anser att om en person fått djurförbud i ett nordiskt land skall denna inte kunna starta samma verksamhet i ett annat nordiskt land.

– Detta är ett utmärkt exempel på att myndighetsbeslut skall vara konsekventa tvärs över landsgränser, i Norden och i Europa. Vi vill absolut inte att en person eller företag som dömts till djurförbjud i ett land, till och med på livstid, kan fortsätta bedriva samma verksamhet i ett annat land, säger Mittengruppens ordförande och folketingsmedlem från Danmark, Bente Dahl.

Mittengruppen föreslår för de nordiska regeringarna att de bör ta åtgärder för lösa problemet.

Ytterligare information:

Mittengruppens ordförande, folketingsmedlem Bente Dahl, +45 33 374 719,

Generalsekreterare för Mittengruppen, Terhi Tikkala, tel. +358 50 434 5019,