Aktuellt

Mittengruppen: reformen i Nordiska rådet är inte färdig

september 10, 2015

Under många år har Mittengruppen arbetat för ett starkare Nordisk råd där rekommendationer och beslut leder till resultat och åtgärder. En gränslös nordisk region där människor, varor, företag och tjänster rör sig fritt över gränserna är fortfarande Mittengruppens mål. Som mittengruppare och stark aktör bakom reformprocessen sade Karen Ellemann i april 2014: ”Vi har inte råd med ett nordiskt råd utan inflytande.”

Mittengruppen har varit aktiv i Nordiska rådets reformprocess under 2014 och 2015. Många bra förnyelser har gjorts, till exempel snabbare behandling av åtgärder och en ny utskottsstruktur.

Ändå tycker Mittengruppen att det fortfarande finns jobb kvar i reformeringen av rådet och därför skickade Mittengruppen i början av september sitt ställningstagande angående reformarbetet i Nordiska Rådet till alla aktörer i Nordiska rådet. Mittengruppen vill att vi fortsätter med en öppen diskussion om ämnet och vi är fortfarande öppna för nya förbättringar för att nå ett ännu bättre fungerande Nordiskt råd.

Ställningstagande från Mittengruppen:
http://www.mittengruppen.org/stallningstagande-fran-mittengruppen-angaende-reformarbetet-i-nordiska-radet/