Aktuellt

Nytt valbesöksstipendium till Mittengruppens medlemspartiers ungdomsorganisationer

september 10, 2015

Under sitt möte i Oslo den 8 september 2015 beslutade gruppen att inrätta ett valbesöksstipendium till Mittengruppens medlemspartiers ungdomsorganisationer.

Med hjälp av stipendiet kan ungdomsorganisationers representanter besöka andra nordiska ungdomsorganisationer i samband med val i de nordiska länderna. Mittengruppen lägger stor vikt vid samarbete mellan unga nordbor. Besöken lägger på många sätt grunden för fortsatt nordiskt samarbete och också innovationer i valarbetet.

Gruppen budgeterar sammanlagt 2000 euro per år för detta ändamål och alla Mittengruppens medlemspartiers ungdomsorganisationer har möjlighet att söka bidrag.

Mer information:
Anna Välimaa
Generalsekreterare för Mittengruppen
anna.valimaa(at)riksdagen.fi
+358 45 19 69 659