Styrelse

Britt Lundberg (ÅC), Åland, ordförande
Marcus Knuth (V), Danmark, vice ordförande
Bertel Haarder (V), Danmark
Rasmus Ling (MP), Sverige
Linda Ylivainio (C), Sverige
Tore Storehaug (KrF), Norge
Ketil Kjenseth (V), Norge
Johanna Karimäki (Gröna), Finland
Antti Kurvinen
(cent), Finland
Silja Dögg Gunnarsdóttir (F), Island

En ny styrelse har senast blivit vald på gruppmötet i Akureyri den 9 april 2018.
Ett fyllnadsval gjordes i Torshavn den 15 augusti 2018 samt i Reykjavik 22 januari 2019.