Politik

Mittengruppen arbetar för ett konkurreskraftigt, välmående och tryggt Norden.

Gruppens värden, målsättningar och visioner har sammanställts till ett principprogram varav det nyaste – Mindre är mer – godkändes i april 2013.