Mål

Mål – Ett gränslöst Norden med globalt inflytande

Mittengruppen vill att de nordiska länderna är föregångare i att samordna och harmonisera sin politik, sina lagar och standarder för att skapa en gränslös nordisk region. Vi vill satsa på gemensamma nordiska lösningar, som förutsätter en tydligare ansvarsfördelning mellan våra länder, skapar mervärde och sparar resurser.

Lokalt vill vi…

Göra Norden till en integrerad marknad utan gränshinder för arbete, utbildning, forskning, företagande, innovation, hälso- och sjukvård, infrastruktur och räddningstjänster.

Göra Norden tryggt för alla genom att motverka social utslagning, marginalisering, diskriminering och segregering.

Göra Norden till en föregångare inom grön ekonomi, öka energieffektiviteten, samt främja användning av förnybara energiformer och smarta energilösningar.

Öka nordisk forskning om miljö, klimat, energieffektivitet, förnybar energi, smarta energilösningar, välfärdsteknologier, livsmedel, läkemedel, IT, material- och bioteknologi.

Skapa fler incitament för företag att erbjuda praktikplatser och lärlingsutbildningar för unga över gränserna.

Fördjupa det nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet.

Fördjupa det nordiska samarbetet inom EU och EES.

Främja fred, demokrati och välfärd i Nordens närområde.

Globalt vill vi…

Värna den nordiska identiteten som en grund för gemensam marknadsföring av nordisk kultur, mode, mat, skola, gröna innovationer och turism.

Agera nordiskt på internationella arenor i frågor som berör civil krishantering, konfliktlösning, bistånd, medborgerliga- och mänskliga rättigheter samt miljö.

Förstärka gemensamma nordiska miljö- och sociala standarder och göra dem globalt kända och möjliga att tillämpa.

Skapa en gemensam nordisk strategi för Nordatlanten, Arktis, Nordkalotten och Östersjön.

Fördjupa de nordiska utlandsrepresentationernas samarbete inom gemensam intressebevakning och medborgartjänster.