Vision

Vision – Ett konkurrenskraftigt, välmående och tryggt Norden

De nordiska länderna är kända runtom i världen som stabila demokratier som har bästa resultat när det gäller konkurrenskraft och befolkningens välfärd. Vi är mindre än de flesta, men vi har kunskap som väger mer.

Norden har de senaste årtiondena spelat en allt mer samlad roll på den globala arenan. Samtidigt har återkommande kriser och ökad internationell oro bidragit till ett växande behov av fördjupad nordisk samverkan. Vi klarar inte av framtidens utmaningar utan varandra.

Mittengruppens vision är att de nordiska länderna också i framtiden är kända för sin förmåga att kombinera konkurrenskraft med välfärd och trygghet. Alla som bor i Norden bör ha lika möjligheter i livet, oberoende av kön, ålder, social eller kulturell bakgrund. För att förverkliga denna vision måste de nordiska länderna lyfta sitt samarbete till en helt ny nivå.