Aktuellt

Bättre uppfostran om jämställdhet till skolorna i Norden

april 11, 2014

Nordiska rådet vill stärka arbetet för jämnställdhet i skolor, daghem och inom lärarutbildningen. I sin rekommendation till Nordiska ministerrådet föreslås att man inför ett nordiskt kvalitetsmärke för daghem och skolor, som arbetar målmedvetet för jämställdhet och jämlikhet. Målet är att öka medvetenheten om genus och jämställdhet samt att stöda utvecklandet av elevernas och lärarnas medborgerliga färdigheter.

– Skolorna kan frivilligt använda kvalitetsmärket. Märket skulle uppmana skolor att utveckla sina undervisningsmetoder och ta hänsyn till elever som individer utan särskilda förväntningar eller förhandsuppf att ningar om hur pojkar eller flickor ska vara. Även om de nordiska länderna är föregångare i att främja jämlikhet, möter barn fortfarande stereotypier gällande kön, som begränsar deras inlärning. Därför behövs genuspedagogik, säger riksdagsledamot och medlem av Nordiska rådets Mittengrupp Satu Haapanen.

Nordiska rådet vill samla och kartlägga goda pedagogiska metoder om jämställdhet för att sprida information mellan de nordiska länderna. Nordiska rådet vill även att kvalitetsmärket skulle implementeras till nordiska jämställdhetsprogrammet för åren 2015-2018 och att det skulle bli en del av barnträdgårds- och lärarutbildningen.

För mer information kontakta Satu Haapanen tfn + 358 40 554 35 14

Utskottsförslaget http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/aerenden/a-1608-medborger