Aktuellt

Smart nordiskt elnät – framtida nordiska succéhistoria?

april 9, 2014

Nordiska rådets plenumsession godkände i dag Mittengruppens förslag om att att fördjupa det nordiska samarbetet inom elmarknaden genom att påskynda utvecklandet av smarta elnät. Förslaget blir därmed en rekommendation som de nordiska regeringarna bör ta ställning till.

Nordiska ministerrådet ska i ett långsiktigt samarbete främja utvecklingen av smarta elnät för den nordiska marknaden och i EU-samarbetet arbeta för gemensamma regler, standarder och tekniska krav. Syftet är att skapa en inre marknad för konsumenter och producenter i Norden och om möjligt i Europa.

– Samarbete kring smarta elnät blir ett viktigt inslag i det redan pågående nordiska samarbetet inom energisektorn, säger Anders Eriksson som var mittengruppens grupptalare under debatten. – Vi vill se till att smarta elnät blir en succéhistoria för de nordiska länderna på samma sätt som mobilnätverk i 1990-talet.

Ytterligare information:

Anders Eriksson, tel. +3584575221603