Aktuellt

Unga skall kunna söka arbete över de nordiska gränserna

oktober 31, 2012

Ungdomsarbetslösheten i de nordiska länderna är hög. Det behövs alla möjliga åtgärder för att avlägsna hinder för fri rörlighet för unga, som vill arbeta i ett annat nordiskt land.

– Till exempel kan det finnas en ung person utan arbete i Torneå, men arbetsplatsen finns på andra sidan landsgränsen i Haparanda. Personen ifråga kan inte ta sin arbetslöshetsersättning med sig till det andra landet. Det kan betyda att personen blir tvungen att flytta långt borta trots att han kanske skulle hitta arbete närmare, säger Anders Eriksson, som var Mittengruppens talesperson på debatten om gränshinder som ägde rum under Nordiska rådets session i Helsingfors.

– Vi hörde igår av statsministrarna att ungdomars utanförskap skall bekämpas med alla medel. Detta tror jag vi alla ställer upp på, men då måste den här typen av gränshinder avlägsnas.

På förra årets session föreslog Mittengruppen att varje land skulle leverera minst tre lösningar till gränshinder på årets session.

Länk till sessionsprotokollet

http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/sessioner-moeten-och-konferenser/sessioner/64-sessionen-2012/protokoll-nordiska-raadets-64-e-session-2012

Mer information:

Anders Eriksson, tel. + 358 457 5221 603